Paratoner Periyodik Muayeneleri

Paratoner Periyodik Kontrolü, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği yer alan ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayan hususlar saklı kalmak kaydıyla ilgili standartlarda belirtilen kriterlere göre konusunda uzman elektrik mühendislerimiz tarafından yapılır.
İlgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece, elektrik tesisatlarının periyodik kontrolleri yılda bir yapılır.